Abenteuer:
Landschaft:
Anstrengung:
Fischerei:
Kultur:

Russland - Halbinsel Kola
21. Juni - 19. Juli 2006
Peter Leidinger
Flug Petersburg - Zug Olenogorsk - Helikopter; Taxi Apatity; Taxi Kandalaksha, Zug Petersburg
Schlauchkanadier, 2 Touren
36°40’07’’ O Rova          34°’14’ O Umbozero
67°49’45’’ N                     67°29’ N
34°09’’16’’ O Yokanga    34°20’ O Ort Umba
67°28’29’’ N                     66°46’ N

Bachforelle                 Äsche     Elritze
Atlantischer Lachs     Renke     Aalrutte
Buckellachs               Hecht       Flußbarsch

Karte Kola
Bericht Yokanga 1, Bericht Yokanga 2 - Bericht Umba 1, Bericht Umba 2
http://www.grabner-sports.at; Fliegenfischer-Forum 1 2
Fotogalerie 1, Fotogalerie 2

Land:
Datum:
Gefährten:
Anreise:
Fortbewegung:
Ausgangspunkt:

Endpunkt:


Fischarten:Karte:
Reiseberichte:
Online:
Fotos: